Отпушване на канали в София

На фокус

Майсторът по отпушване на канали София, ще дойде при вас веднага, при следните случаи:

Мивката се е запушила и е започна да се оттича бавно и да се пълни с вода и да прелива 1. Санитарните прибори не поемат водата, която изливате в тях.
Тоалетна, която се е запушила и е започнала да прелива 2. Когато без да пускате вода от санитарните прибори, фекалната вода извира от подовия сифон, тоалетната чиния или друг канализационен отвор.
Мазе наводнено от запушена канализация 3. Мазетата или приземните етажи, се пълнят с отпадна или дъждовна вода.

Първия признак, по който ще разберете за запушена канализация, е неприятната миризма и появата на плъхове на открити места. Ако имате такива признаци, проверете мазетата и избените помещения или пък отворете някой капак на шахта, за да установите запушването, и да ни се обадите.

Свържете се с нас, за да разрешим проблема ви.

Притежаваме професионална техника, за отпушване на канали и богат опит натрупан в годините на нашата работа, което е достатъчна предпоставка, да разрешим всеки канализационен проблем.

Не бързайте, да предприемате действия, които могат да попречат, причинят вреда или усложнят ситуацията, освен, ако сте сигурни какво правите.

В такава обстановка, най-правилното решение, е да потърсите професионална помощ, от фирма извършваща канализационни услуги, която професионално да си свъши работата.

Избягвайте да пълните канала със сода каустик, защото ако в канала има полепнала мазнина, ще се получи сапун т.е. по лошо запушване, и в тоалетната не я изсипвайте, ако не е разтворена предварително, в хладка вода, тъй като кристализира в сифона на чинията, и също ще пречи.

Какво може, да се направи с мазнината, ако сте сигурни, че тя е причината, за запушването?
Отговор: Да се пуска вряла вода, която да я разтопи и отмие, но само за профилактика. Може, да използвате содата само там, където има материали, които се разлагат /например косми/. Ако вашият канал обаче, често се запушва можете да ни извикате, за да го отпушим, но и да установим причината, за запушването и да установим, дали се налага ремонт на канала. Навременните действия от ваша страна, ще ви спестят допълнителни главоболия.

Преди време, един наш клиент от София, имаше проблем с мивка изнесена на балкона, като разстоянието от нея до вертикалният щранг беше около 6-7 метра. След като установихме, че канала е запушен и отпушване на канали е единственото решение, ние решихме проблема и отпушихме канала. Клиентът сподели с нас, че първоначално е бил решил да разкърти, и да смени каналите. Този човек се зарадва, че предвиждания от него ремонт, е бил излишен, и че ни е повикал, да го отпушим без къртене.

Съветваме ви, да търсете специализирана помощ за канализацията си, освен ако и вие имате знания и опит.

Отпушване на запушени канали София

На фокус

машина за почистване на каналиПроблемите в София със запушени канали не са рядко явление и за това създадохме този сайт за отпушване на канали София, за да можем да съдействаме при проблеми с канализацията. Нашата помощ е професионална при проблемни канали и ревизионни шахти и други съоръжения. Освен отстраняване на аварията по канализацията ви в София, може да ползвате и нашите практични съвети при експлоатацията на канализационните тръби.

Преди време един човек ни разказа следният случай: При запушването на канализацията им, и по точно след отпушването водата бързо е изтекла, но мазетата дълго време след това са останали влажни /мазетата не са циментирани, нямат замазка на пода/. Първоначално са си помислили че влагата е от дъждовете, но отпосле когато дъждовния период преминал, влагата си останала.
Изводите които си направили е че канализацията им е счупена и това е причината влагата да не изчезва. Тяхното заключение е било че канализацията е за ремонт. Започнали от фирмите за отпушване на канали в София които извършват и ремонт на канали, попадайки на нас.

Ето какво установихме след посещението:
Блоковата канализация е заустена със скок в първа ревизионна шахта извън имота, която е зидана с червена единична тухла. Вътрешните шахти на подземните канали са разбити и са за ремонт. Всичко това означава че за да избие водата в мазето е минал дълък период от времето след като канала се е запушил, а това от своя страна има следното значение. Когато ревизионните шахти за отпушване на канали не са подмазани, и канала се запуши, фекалната вода първо нахлува през отворите в основата на сградата и докато не я напълни не може да излезе през шахтите, за да се установи запушването. Единствения начин да се забележи че канала не е наред е по миризмата и веднага трябва да се отвори капака на шахтата за да се види дали е запушен.

В описания случай, отпушването на канала е станало след като основите са се напълнили и чак тогава водата е излязла през шахтите и за това влагата не се махнала. В такива случаи не е необходимо да се извършва ремонт на канализацията а само да се отстранят дупките в шахтите и да се измаже добре.
Предлагаме и извършваме ремонт на канали в София.

Отпушване на канали София и основи на канализацията

техника за отпушване с вода под наляганеОсновен принцип при проектирането на канализацията в населеното място е битово отпадните води и дъждовните води да се приемат и извеждат по най прекият път до приемателя, като се инсталират на подходящи места шахти от които да се извършва отпушване на канали за София и проверка на мрежата. Като се изпълнява тази препоръка е добре канализационните щрангове да се полагат по наклона на терена /улица/, при положение че няма спънки за това, които да предизвикат промяна на трасето.

Проектите на мрежата от канали за един град или дружество се конкретизира въз основа на теренните особености, подпочвената обстановка, обема на населеното място, място на изграждане на пречиствателната станция, кой тип система е приета и т.н. Там където положените канали са с по голям наклон на терена а и те самите имат голям наклон, отпушване на канали е слабо срещано явление в София при положения че няма нарушение на цялостта на тръбата. Изпълнението и трасиране на канализацията изисква някои норми които следва да се изпълнят.
– Да се вземе предвид промяната на бързината на всяка част  на канализацията от по малките канали към по големите както и в всички участъци на колекторите.
– От стръмните участъци с най голям наклон да започва канализацията, като се предвиди върхова ревизионна шахта за отпушване на канали, а от каналите с по малък наклон да се извършва превключването им към колекторите.
– Колектори да не се изграждат на улици с рязко сменящ се наклон, а да се избират такива с по плавен наклон на терена, тъй като в събирателните колектори преминава по-голямо количество вода, то и износването ще бъде по-голямо при голям наклон на колекторните тръби.

В зависимост от структурата на канализацията, тя се разделя на няколко модела:
– С перпендикулярно разположение на каналите. Това значи че каналите се заустват към колектора перпендикулярно. Така каналните тръби са с най малка дължина т.е по най късия път се включват към колектора.
– Подобен на горния модел канализация е пак перпендикулярна но колектора върви на успоредна линия с приемателя и от двете му страни. Прието е че когато каналната мрежа е силно наклонена, а колекторите по малко, то заустването им към приемателя ще осигури по малък наплив към пречиствателното съоръжение.
– Канализация с паралелно разположение на каналите. При този модел колекторите са разположени паралелно един към друг и на самия приемател. Тази система е много добра за изграждане при силно наклонени терени, които водят до приемателя. При това разположение могат да се използват най пълноценно колекторите, но не е подходяща за смесена мрежа с преливници. По нея задължително се монтират и съоръженията през които се извършва отпушване на канали и почистване на канализацията.
– Канализация в определени райони на населеното място. В зависимост от квартала на населеното място може да се приложат различните модели канални мрежи, като в различните зони това се определя според терена и другите особености. Като например за висока зона е добра смесената а за ниска зона разделната система.
Има и още модели на канализационни системи, но по важно е да има добра структура за обслужване на канализацията, ревизионни отвори и други съоръжения. Не са малко случаите когато Фирмите за отпушване на канали в София се сблъскват с проблеми от това естество, няма откъде да се ревизира канала по много причини.