Отпушване на канали София и основи на канализацията

техника за отпушване с вода под наляганеОсновен принцип при проектирането на канализацията в населеното място е битово отпадните води и дъждовните води да се приемат и извеждат по най прекият път до приемателя, като се инсталират на подходящи места шахти от които да се извършва отпушване на канали за София и проверка на мрежата. Като се изпълнява тази препоръка е добре канализационните щрангове да се полагат по наклона на терена /улица/, при положение че няма спънки за това, които да предизвикат промяна на трасето.

Проектите на мрежата от канали за един град или дружество се конкретизира въз основа на теренните особености, подпочвената обстановка, обема на населеното място, място на изграждане на пречиствателната станция, кой тип система е приета и т.н. Там където положените канали са с по голям наклон на терена а и те самите имат голям наклон, отпушване на канали е слабо срещано явление в София при положения че няма нарушение на цялостта на тръбата. Изпълнението и трасиране на канализацията изисква някои норми които следва да се изпълнят.
– Да се вземе предвид промяната на бързината на всяка част  на канализацията от по малките канали към по големите както и в всички участъци на колекторите.
– От стръмните участъци с най голям наклон да започва канализацията, като се предвиди върхова ревизионна шахта за отпушване на канали, а от каналите с по малък наклон да се извършва превключването им към колекторите.
– Колектори да не се изграждат на улици с рязко сменящ се наклон, а да се избират такива с по плавен наклон на терена, тъй като в събирателните колектори преминава по-голямо количество вода, то и износването ще бъде по-голямо при голям наклон на колекторните тръби.

В зависимост от структурата на канализацията, тя се разделя на няколко модела:
– С перпендикулярно разположение на каналите. Това значи че каналите се заустват към колектора перпендикулярно. Така каналните тръби са с най малка дължина т.е по най късия път се включват към колектора.
– Подобен на горния модел канализация е пак перпендикулярна но колектора върви на успоредна линия с приемателя и от двете му страни. Прието е че когато каналната мрежа е силно наклонена, а колекторите по малко, то заустването им към приемателя ще осигури по малък наплив към пречиствателното съоръжение.
– Канализация с паралелно разположение на каналите. При този модел колекторите са разположени паралелно един към друг и на самия приемател. Тази система е много добра за изграждане при силно наклонени терени, които водят до приемателя. При това разположение могат да се използват най пълноценно колекторите, но не е подходяща за смесена мрежа с преливници. По нея задължително се монтират и съоръженията през които се извършва отпушване на канали и почистване на канализацията.
– Канализация в определени райони на населеното място. В зависимост от квартала на населеното място може да се приложат различните модели канални мрежи, като в различните зони това се определя според терена и другите особености. Като например за висока зона е добра смесената а за ниска зона разделната система.
Има и още модели на канализационни системи, но по важно е да има добра структура за обслужване на канализацията, ревизионни отвори и други съоръжения. Не са малко случаите когато Фирмите за отпушване на канали в София се сблъскват с проблеми от това естество, няма откъде да се ревизира канала по много причини.